ISO 22000:2005 Nedir?

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, etkin bir gıda güvenliği sisteminin oluşturulması, gıdanın üretim, sevkiyat, depolama gibi tüm aşamalarının kontrol altında tutulması ve son tüketiciye güvenli bir şekilde sunulmasını amaçlayan, Uluslar Arası Standardizasyon Kuruluşu ISO ( International Organization For Standardization ) tarafından oluşturulan ve uygulamaya konulan bir standarttır.