TARIMSAL BELGELENDİRME

Küresel İyi Tarım Uygulamaları tarım ürünlerinin tarladan sofraya gelene dek geçirdiği tüm aşamaları kontrol altında tutarak, son ürünün kriterlere uygun olduğunu belirten bir standarttır.

Küresel İyi Tarım Uygulamaları , Avrupalı market zincirleri ve perakendecilerin bir araya gelerek müşterilerine güvenli tarımsal ürün sunmak adına oluşturdukları bir tarımsal ürün güvenlik standardıdır.

Arazi büyüklüğü, kapasitesi ve ürün çeşidine bakılmaksızın bireysel veya grup olarak her türlü tarla, bahçe, çiftlik veya serada uygulanabilirliği olan standart alanında dünya üzerinde en çok kabul gören ve tanınmışlığı en yüksek olan standarttır.

Küresel İyi Tarım Uygulamaları ; dikilen fidenin sertifikasından, kullanılan suyun analizine; çalışan refahı ve sağlığından, kullanılan gübre ve kimyasalların kontrolü, izlenebilirliği ve yasal şartlara uygunluğuna; ilaç hazırlama şartlarından, atık kontrolüne; ürün işlenen tesisin kritik kontrol noktalarına uygunluğundan, son ürün analize dek pek çok kontrolünü ve standarttın belirlediği tüm şartlara uygun olarak insan ve çevre sağlığını esas alan bir yaklaşımla güvenli tarım ürünü yetiştirmeyi amaçlar.

KÖRFEZ BELGELENDİRME VE DANIŞMANLIK uzmanlığı ile sahip olacağınız Küresel İyi Tarım Uygulamaları sertifikası firma ve üreticilere, hem itibar ve müşteri güveni hem de piyasalarda özellikle de Avrupa pazarında büyük bir avantaj sağlamaktadır.