ISO 22000:2005

ISO-22000-2005ISO 22000:2005 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, etkin bir gıda güvenliği sisteminin oluşturulması, gıdanın üretim, sevkiyat, depolama gibi tüm aşamalarının kontrol altında tutulması ve son tüketiciye güvenli bir şekilde sunulmasını amaçlayan, Uluslar Arası Standardizasyon Kuruluşu ISO ( International Organization For Standardization ) tarafından oluşturulan ve uygulamaya konulan bir standarttır.

ISO 22000:2005; Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yani HACCP temelinde oluşturulmuş, gıda kaynaklı tehlikeleri en aza indirmeyi amaçlayan, hammadde tedariğinden, tesisin ve taşıma araçlarının hijyen koşullarına, güvenli gıda için gerekli olan altyapı ve personel şartlarından, depolama koşullarına, etkili bir izlenebilirlik sisteminden, anlaşılabilir eğitim programlarına kadar gıdanın sofraya gelene dek geçtiği tüm aşamaların kontrol altında tutulması ve sürekli denetlenip izlenmesi faaliyetlerini kapsamaktadır.

Müşteri memnuniyetinin en etkili kriter kabul edildiği günümüz şartlarında gıda güvenliği anlayışı sadece vicdani ve yasal bir koşul olmayıp aynı zamanda işletmenin ayakta kalabilmesi ve büyümesi için de ön koşuldur. Tüketiciye sunulan gıdada oluşabilecek herhangi bir hata telafisi olmayan bir süreçtir ve işletmenin itibar kaybına neden olur. Bu nedenle ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi; gıda üreten, işleyen, depolayan, ambalajlayan, taşıyan, sunan kısaca gıdayı çiftlikte yetiştirenden, tüketicinin tabağına getiren tüm sektörlerde uygulanması gereken bir standarttır. Türkiye’de gıda güvenliği ve denetimi ile ilgili mevzuatlar bu sistemi temel alan bir yaklaşım içindedirler. Bu nedenle iyi uygulanan bir ISO 22000:2005 sistemi işletmenize hem yasal gereklilikleri sağlama konusunda rehber olacak hem de sürekli kontrol ile gıda zincirinde oluşabilecek hataları önleme veya en aza indirmenizi sağlayacak, bilinçli ve sürekli eğitime tabi tutulan personel ve düzenli kontrolleri gerçekleşen ekipman ile işgücü kaybını önleyecek, ihale ve satın avantajı sağlayacak, güvenli gıda ile işletme imajını yüksek tutarak pazar payını ve müşteri güvenini artıracaktır.

ISO 22000:2005; diğer yönetim sistemi standartları ile entegre hale getirilerek daha etkin bir süreç yönetimi sağlanabilir.

Körfez Belgelendirme ve Danışmanlık; gıda sektöründeki uzmanlığı ile sistemin anlaşılmasında, etkin bir şekilde uygulanmasında, denetim, kontrol ve belgelendirme süreçlerinde işletmeniz için en uygun süreçleri sunmaktadır.

22000 antalya