SEDEX SMETA

SEDEX , işletmelerde iş sürekliliğinin yanında etik ticaret, insan hakları ve sosyal haklar konularında ki performansının raporlanması ve Sedex 'in bilgi sisteminde değerlendirilerek performansının üçüncü taraf müşterilerine sunulması süreçlerini uygulayan küresel bir organizasyondur.

SEDEX - SMETA , işletmelerin Uluslararası Çalışma Örgütü ILO 'nun belirlediği çalışma hayatına ait yasal düzenlemelere uyum sağlama; çalışanlarının refah, sağlık ve iş güvenliği koşullarını yerine getirme ve çalışanların, tedarikçilerin, taşeronların, müşterilerin sosyal haklarını gözetme; kısaca çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik atılan tüm adımları uygulamayı taahhüt eden etik çalışma organizasyonudur.

Dünyanın her yerinde ki binlerce işletme, etik çalışma koşullarına uyum sağladığını ve çalışma ortamını iyileştirmek için çaba sarfettiğini müşterilerine göstermek ve ispatlamak için Sedex sistemine katılım sağlamaktadır.

Körfez Belgelendirme & Danışmanlık olarak; işletmenizin SEDEX sistemini uygulayabilmesi ve sisteme kayıt olabilmesi için gereken tüm klavuz çalışmalar ve belgelendirme hizmetlerini sağlamaktayız.

sedex smeta 2