ce-belgesi

CE İŞARETİ NEDİR?

Avrupa’ya uygunluk anlamına gelen CE işareti, ürünün Avrupa Birliği direktiflerine uygun olarak üretildiğini gösteren bir işarettir. CE direktiflerine dahil olan her ürünün Avrupa Birliği ve Türkiye’de piyasaya sunulabilmesi için bu işareti taşıması zorunludur. Direktife tabi olan ürünlerin onaylanmış kuruluşlarca doğrulanması gerekmektedir. Onaylanmış kuruluş; ürün inceleme, teknik dosya inceleme ve ürüne uygulanacak olan testler sonucunda ürünün direktife uygun olduğu sonucuna vardığında bu işaretin kullanılmasına izin verir.

Direktife tabi olduğu halde CE işareti taşımayan ürünlerin Avrupa Birliği ve ülkemizde satışı, kullanılması, ithalat ve ihracatı yasal olarak mümkün değildir. Ürünlerin bu pazarlara girebilmesi için mutlaka CE belgesine sahip olması gerekmektedir.

Üreticiler, ürünün direktiflere uygun olarak üretildiğini ispatlamak, direktifin ön gördüğü testleri gerçekleştirmek, direktife uygun bir teknik dosya hazırlamak ve en az 10 yıl süreyle saklamak, CE işaretini standartta uygun bir şekilde ürün üzerinde göstermek, uygunluk veya performans beyanını hazırlamak zorundadırlar. İthalatçıların ise mutlaka CE işaretine sahip olan ürün ithal etme yükümlülükleri bulunmaktadır. Ürün üzerindeki CE işareti, silinmeyecek şekilde kolay görülebilir bir yere konulmalıdır. Üretici veya ithalatçının istenildiğinde yetkili makamlara belge veya beyan örneği ile teknik dosyayı sunma yükümlülüğü bulunmaktadır. Tüm bu kurallar ve uygulama esasları CE ürün direktifleri ve CE işareti yönetmeliği ile belirlenmiş ve deklare edilmiştir.

KÖRFEZ ULUSLARARASI BELGELENDİRME & DANIŞMANLIK konusunda uzman teknik personeller ile partner olarak çalıştığımız TÜRKAK tarafından akredite edilmiş, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu tarafından resmi gazetede atanmış Onaylanmış Kuruluştan aşağıdaki hizmetleri doğru ve güvenilir bir şekilde sunmaktadır;

  • Makineler için Makine Emniyet Yönetmeliği (2006/42/AT) kapsamında TS EN 60204-1, TS EN ISO 12100, TS EN ISO 13857, TS EN 953, TS EN 349, TS EN ISO 13849-1, vb. standartlara göre testlerin yapılması, teknik dosyaların hazırlanması, teknik inceleme ve Onaylanmış Kuruluş tarafından gerçekleştirilen CE Markalama/Belgelendirme
  • Gaz Yakan Cihazlar için Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği ( 2009/142/AT) kapsamında TS EN 203-1, TS EN 203-2-1, TS EN 203-2-2, TS EN 203-2-3, TS EN 203-2-6, TS EN 203-2-7, TS EN 203-2-10, TS EN 30-1-1, TS EN 30-2-2-, TS EN 484, TS EN 498 standartlarına göre testlerin yaptırılması, teknik dosyaların hazırlanması, teknik inceleme ve Onaylanmış Kuruluş tarafından gerçekleştirilen CE Markalama/Belgelendirme
  • Elektrikli Cihazlar için testlerin yaptırılması, teknik dosyaların hazırlanması ve CE Markalama/Belgelendirme,
  • Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında testlerin yaptırılması, teknik dosyaların ve Performans Beyanlarının hazırlanması,
  • Yapılarda kullanılan ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında olmayan ürünler için “G” işareti Yönetmeliği kapsamında testlerin yaptırılması, teknik dosyaların ve Performans Beyanlarının hazırlanması,

antalya ce belgesi

makina ce belgesi, gaz yakan ce belgesi, elektrikli cihaz ce belgesi, yapı malzemeleri ce belgesi, asansör ce belgesi, kkd ce belgesi, kazan ce belgesi, maske ce belgesi, panel ce belgesi, mermer makinesi ce belgesi, g belgesi, boyler ce belgesi, metal ürünler ce belgesi, yük asansörü ce belgesi, tulum ce belgesi, lvd, elektronik ce belgesi, dezenfektan ce belgesi, ankara ce belgesi, istanbul ce belgesi, antalya ce belgesi, burdur ce belgesi, ısparta ce belgesi, yapı ce belgesi