ISO 9001:2015

ISO-9001-2015

ISO 9001:2015 ; Uluslar Arası Standardizasyon Kuruluşu ISO ( International Organization For Standardization ) tarafından belirlenmiş ve uygulamaya konulan kalite standardıdır. Standard ülkeye ve bölgeye göre değişiklik göstermez, dünyanın her ülkesinde aynı koşulları kapsar.
Dünya genelinde yüzbinlerce kurum ve firma bu standardın gerekliliklerini yerine getirerek ISO 9001:2015 belgelendirmesini gerçekleştirmiştir. Standard özet olarak kalite temeli üzerine kurulmuştur.

Kalite; bir ürün veya hizmetin müşteri müşteri beklentilerini karşılama oranıdır. Bu oran; kişiye, topluma, yaşa, cinsiyete ve kültüre göre değişiklik gösterebilir. Önemli olan, firmanın içinde bulunduğu ve hedeflediği pazar kitlesinde beklentileri karşılama ve beğeni oranını mümkün olduğunca yüksek tutmasıdır. Firma, içinde bulunduğu pazarda müşteri beklentilerini karşılamak için ürün veya hizmetin kalite şartlarını, belirlediği süreçleri ve yatırım şartlarını kalite yönetimi rehberliğinde belirlemelidir.

Dünyanın en prestijli ve en çok tanınan yönetim standardı olan ISO 9001:2015 ; firma ve kurumlara kalite imajı, pazar avantajı, müşteri ve pazar ortaklarına sağladığı güven duygusu, kamuda ihale ve özel sektörde satın alma koşullarında ön plana çıkma, çalışan eğitimi, tüm süreçlerde daha etkin kontrol, daha kaliteli ürün/hizmet sunumu için gerekli olan veri akışı, düzeltici ve önleyici faaliyet prosedürü ile hata oranını düşürerek maliyetleri ve müşteri şikayetlerini azaltma, dolayısıyla müşteri memnuniyetini ve karlılığı arttırma avantajları sunmaktadır.

ıso 9001 antalya