BELGELENDİRME HAKKINDA SIKÇA SORULANLAR Sayfa 2

ISO 22000:2005 Hangi Sektörlerde Uygulanabilir?

ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi; gıda üreten, işleyen, depolayan, ambalajlayan, taşıyan, sunan kısaca gıdayı çiftlikte yetiştirenden, tüketicinin tabağına getiren tüm sektörlerde uygulanması gereken bir standarttır. Gıda ile ilgili faaliyet gösteren tüm kuruluşlar ISO 22000:2005 belgelendirmesi yapabilirler.

ISO 22000:2005 Nedir?

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, etkin bir gıda güvenliği sisteminin oluşturulması, gıdanın üretim, sevkiyat, depolama gibi tüm aşamalarının kontrol altında tutulması ve son tüketiciye güvenli bir şekilde sunulmasını amaçlayan, Uluslar Arası Standardizasyon Kuruluşu ISO ( International Organization For Standardization ) tarafından oluşturulan ve uygulamaya konulan bir standarttır.

ISO 9001:2015 Standartının Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Dünyanın en prestijli ve en çok tanınan yönetim standardı olan ISO 9001:2015 ; firma ve kurumlara kalite imajı, pazar avantajı, müşteri ve pazar ortaklarına sağladığı güven duygusu, kamuda ihale ve özel sektörde satın alma koşullarında ön plana çıkma, çalışan eğitimi, tüm süreçlerde daha etkin kontrol, daha kaliteli ürün/hizmet sunumu için gerekli olan veri akışı, düzeltici ve önleyici faaliyet prosedürü ile hata oranını düşürerek maliyetleri ve müşteri şikayetlerini azaltma, dolayısıyla müşteri memnuniyetini ve karlılığı arttırma avantajları sunmaktadır.